MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ

Gerelateerde afbeelding

Van alle Nederlanders zegt 42% regelmatig in hoog tempo te werken en heeft 35% te maken met hoge tijdsdruk. Maar het plafond lijkt te zijn bereikt. Sinds 1997 is de werkdruk in Nederland hoog, maar stabiel. Alleen in de bouw en het onderwijs neemt de werkdruk nog toe. En was Nederland in 1990 en 199 5 koploper op het gebied van werkdruk in Europa, in 2000 werd die plaats overgenomen door Zweden. ziekteverzuim Ziekteverzuim (gemiddeld 6, 1 % in kantoorruimte huren rotterdam Nederland in 200 1) is te zien als een managementprobleem. Het ziekteverzuim liep de laatste jaren op (van 5,1 % in 1 996) en lijkt zich nu te stabiliseren rond de 6, 1 %, maar het verschilt wel degelijk per bedrijfstak (onderwijs/ gezondheids- en welzijnszorg: 8,9% in 2001) en naar bedrijfsgrootte (in kleine bedrijven lager: 3,3-5,2%, in grote bedrijven gemiddeld 8%, soms oplopend tot 1112%; in extreme gevallen, zoals bij de NS in 2000 tot zelfs 20%).
Het centrale thema in de kantoorruimte huren zwolle hiervoor genoemde punten veiligheid, gezondheid en welzijn is steeds de inhoud van het werk en de organisatie van de werkzaamheden. In dit opzicht medezeggenschap heeft de Arbowet ook een duidelijke parallel met de begrippen medezeggenschap en werkwerkoverleg overleg.
De Arbowet bevat een aanzet tot een wettelijke regeling van het werkoverleg. Als organisaties bestaan uit meerdere afdelingen, moet in elke afdeling regelmatig overleg worden gepleegd tussen degene die met de leiding van de afdeling is belast en de in die afdeling werkzame kantoorruimte huren amsterdam personen.
Arbowet in de praktijk kaderwet De Arbowet heeft het karakter van een kaderwet en bevat derhalve vooral basisprincipes in plaats van gedetailleerde voorschriften. Die basisprincipes worden uitgewerkt via Algemene Maatregelen van Bestuur. De werkingssfeer van de Arbowet is veel ruimer dan de oude Veiligheidswet en in principe van toepassing op alle vormen van arbeid5organisatie. Zowel particuliere werkgevers als overheidsinstellingen kantoorruimte huren arnhem vallen onder de wet. Door de bijzondere structuur van bijvoorbeeld overheids- en onderwijsinstellingen (zoals medezeggenschapscommissies in plaats van ondernemingsraden) zijn er voor deze arbeidsorganisaties soms afwijkende/ aanvullende regels opgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *