Managementperspectief

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ten gevolge van demografische factoren zal de instroom van jongere werknemers in organisaties de komende jaren afnemen. Tevens zullen regelingen voor vervroegde uittreding (vuT) worden beperkt en zal flexibele pensionering toenemen. De gemiddelde leeftijd van de werknemers zal daardoor toenemen. Een van de gevolgen hiervan is dat nieuwe kennis in de eigen organisatie moet worden verworven door middel van opleidingen en (bij) scholing.
Sociaal-culturele ontwikkelingen komen tot uitdrukking in een verder gaande individualisering, verandering in denken over de betekenis van werk, wijzigingen in de rolpatronen van mannen en vrouwen en de aanwezigheid van flexplek almere mondiger en hoger opgeleide werknemers. Dit heeft consequenties voor de inrichting van het werk (deeltijdwerk, beloning, mobiliteit, thuiswerk enzovoort) en voor de managementstijl.
Hoofdstuk 5 1 Human Resource Management 1 Managementperspectief
Naam: Functie: Organisatie:
Hans Jaap Moes Human Resources Director Europe Deloitte Consulting ICS
Beknopte beschrijving Deloitte Consulting is één van de Topmanagement-consultingfirma’s die consultancy-diensten verleent op het gebied van strategie, procesverbetering, informatietechnologie en human resources. Deloitte Consulting maakt deel uit van Deloitte Touche Tohmatsu, met ruim 80 000 medewerkers in 130 landen. Deloitte & Touche is met bijna 5 000 medewerkers één van de grootste adviesbureaus in Nederland.
Wat is de belangrijkste management-les die u heeft geleerd? Keer op keer heb ik ervaren dat het forceren van verandering of ontwikkeling van mens en organisatie tot slechte resultaten leidt. Verandering en ontwikkeling van mensen geschiedt langs bepaalde lijnen en wetmatigheden. Negeer je die ‘natuurwetten; dan keren de krachten zich tegen je en is het moeilijk je doel te bereiken. Het is daarom van groot belang dat je als manager je waarnemingsvermogen scherpt, en probeert deze wetmatigheden te herkennen en je gedrag daaraan te confirmeren. Een voorbeeld van zo’n ‘natuurwet’ is het leren en veranderen van mensen. Mensen leren op ten minste drie niveaus: kennis, vaardigheden en attitudes. Kennis is direct te vergroten; het aanleren of verbeteren van vaardigheden kost al vele weken; het veranderen van attitudes neemt wel een jaar in beslag en dan nog alleen als alles meewerkt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *