Managementstroming ten aanzien van huisvestingsmanagement

 

Voor de jaren zestig kende iedere managementstroming ten aanzien van huisvestingsmanagement haar eigen activiteiten, waarbij min of meer afzonderlijk van elkaar werd gewerkt. Het echte goedkoop kantoor huren rotterdam huisvestingsmanagement is in de jaren zestig ontstaan en hield zich toen vooral bezig met de keuze van de vestigingsplaats van een nieuw bedrijfspand. In die tijd was de aandacht veelal gericht op de locatie en de kapitaalsinvesteringen, met aandacht voor onder meer de grondprijs, de infrastructuur, de beschikbaarheid van personeel en de afstand tot de afzetmarkt. In de jaren zeventig, toen als gevolg van de oliecrisis de kosten voor energie en daarmee ook van goedkoop kantoor huren zwolle huisvesting fors stegen, werd de aandacht deels verlegd naar de operationele kosten. Vanaf die tijd groeide het besef dat facility management nodig was om het beheer en gebruik van vastgoed te optimaliseren en ondersteuning te goedkoop kantoor huren amsterdam centrum bieden aan het primaire proces. Op die manier ontstond in de jaren tachtig een scheiding tussen enerzijds project- en bouwmanagement en anderzijds het meer gebouwgebonden facility management. De facility manager werd verantwoordelijk voor de (operationele) huisvestingskosten in relatie goedkoop kantoor huren arnhem centrum tot het primaire proces en de primaire gebruikers. In de jaren negentig ontstond een andere visie, van- 360 HUISVESTINGSMANAGEMENT 1 1.1 wege de noodzaak om zowel de vastgoedkosten als de huisvestingskosten te optimaliseren. Een koppeling tussen beide ‘groepen’ bleek wenselijk om voldoende flexibiliteit te kunnen garanderen in de relatie tussen vastgoed en primair proces. ( Bron: Suyker, Bedrijfshuisvestingsbeheer in de praktijk, nr. 6, 1 996, p. 2-3) Door het ontbreken van een professionele vastgoedmarkt waren ondernemingen in de eerste helft van de 20ste eeuw veelal ‘gedwongen’ om vastgoed in eigen beheer te houden. Voorbeelden hiervan zijn de oprichting van het bouwbureau van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in 1919 en het ontstaan van de Technische Bedrijven van de Philips Gloeilampenfabrieken in 1924. De belangrijkste doelstellingen van deze afdelingen waren de gegarandeerde beschikbaarheid van deskundig personeel, het nastreven van één huisstijl en het houden van toezicht op de bouwactiviteiten … Tegenwoordig kan de meerwaarde van een afdeling huisvestingsmanagement ook liggen in het leveren van producten en diensten die anderen in staat stellen financiële prestaties te leveren en te verbeteren. De toegevoegde waarde heeft dan betrekking op de middelen en vaardigheden die vastgoedafdelingen in staat stellen zowel intern als extern hun positie waar te maken. De belangrijkste doelstelling van staf en ondersteunende afdelingen, inclusief vastgoedafdelingen, zal echter te allen tijde liggen in het ondersteunen van de kernactiviteiten van de onderneming. De toegevoegde waarde is daarmee, meer dan in het verleden, gebaseerd op het balanceren tussen het hoofdkantoor en de operationele bedrijfsonderdelen en het optimaliseren van de mogelijkheden tot het creëren van concernstrategie. ( Bron: Krumm, 1 999) In de afgelopen veertig jaar is er dus een meer integrale benadering van huisvestingsmanagement ontstaan. Hierin worden de vier managementstromingen op een integrale wijze op elkaar afgestemd. Huisvestingsmanagement is daarmee niet langer een discipline die versnipperd is over de vier managementstromingen. Het heeft een centrale positie gekregen in elke stroming (vandaar ook de centrale plaatsing van CREM in figuur 1 1-1).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.