Maximaal inzicht

Voor de vastgoedmarkt is het van belang maximaal inzicht te krijgen in de te verwachten waardeontwikkeling. Hiertoe vergaderruimte huren rotterdam verzamelen beleggers historische cijfers en maken ze een analyse van aan- en verkopen en eventuele tussentijdse taxaties. Deze methodiek is discutabel en leidt mogelijk tot verkeerde conclusies. Aan de hand van een paar gestileerde voorbeelden wordt dit in deze casus duidelijk gemaakt. Situatie 1 vergaderruimte huren zwolle Twee beleggers kopen identieke gebouwen. Er zijn echter verschillende omstandigheden van toepassing op de afzonderlijke gebouwen. Deze omstandigheden betreffen de aanwezige huurcontracten c.q. huurgaranties. Tenslotte zal nog een onderzoeksvraag aan de orde komen welke los staat van de hiervoor geschetste casus. Uitgangspunten – Oppervlakte: 5 .000 m2 VVO – Markthuur: € 140 per m2 VVO – Aanvangsleegstand jaar 1: 30% – Aanvangsleegstand jaar 2: 20% – Aanvangsleegstand jaar 3: vergaderruimte huren amsterdam 10% – Exploitatiekosten: € 20 per m2 VVO – Rendementseis: 8% – BAR ter plaatse: 7% – Kosten koper: 0% – Alle indexen: 2 % Verder geldt 1. Belegger A krijgt een 100% huurgarantie bij de koop van de ontwikkelaar. Belegger B krijgt deze garantie niet; 2. Beide beleggers hebben dezelfde rendementseis (IRR). Het gebouw kan dit rendement ook opleveren; 3. De leegstand, exploitatiekosten etc. vergaderruimte huren arnhem ontwikkelen zich exact volgens planning, het BAR blijft voor beide panden gelijk. HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 2 73 V

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *