Mensen en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Ondernemerschap en opbouwen van een netwerk Medewerkers moeten nieuwsgierig zijn naar nieuwe ontwikkelingen en deze weten te vertalen naar de zakelijke mogelijkheden voor de organisatie. Daarnaast zullen ze zelfstandig een netwerk van relaties moeten opbouwen en dit netwerk moeten onderhouden.
Het is een enorme opgave ervoor te zorgen dat alle werknemers aan deze eisen kunnen voldoen. Cijfers & Trends Uitgangspunten voor bepaling van scholingsbehoeften, in procenten 13 Strategische beslissingen: 75 % Knelpunten per afdeling: 64 % Incidentele signalen uit de organisatie: 29 % Op verzoek van medewerkers: 61 % Aan hand van individuele opleidingsplannen: 50 % Knelpunten per individu: 25 %
Zoals reeds eerder in dit hoofdstuk werd aangegeven, spelen demografische factoren een steeds belangrijker rol wat betreft de beschikbaarheid van Human Capita!. Het aantal jongeren op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt af en er is sprake van een toename van ouderen in de leeftijdscategorie van 50 tot 65 jaar. De krimpende aanwas leidt nu al in een aantal sectoren tot een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Daarbij komt dat we weer heel zuinig moeten zijn op de oudere werknemer. Een gevolg hiervan is dat om-, her- en bijscholing een enorme vlucht zullen kantoor huren arnhem nemen. Bedrijfsopleidingen worden een steeds belangrijker instrument om de kwaliteit van het personeel op peil te houden.
In Nederland loopt het percentage van de brutoloonsom dat aan opleidingen wordt ge├»nvesteerd uiteen van een half tot tien procent. Het exacte bedrag dat aan opleidingen in Nederland wordt besteed is niet bekend. Inclusief opleiding en begeleiding op de werkplek wordt dit echter geschat op zo’n tien miljard gulden. Voor de komende jaren wordt verwacht dat het bedrag dat organisaties zullen uitgeven aan opleidingen verder zal toenemen ten gevolge van technologische ontwikkelingen, mobiliteit van medewerkers en vanwege toegenomen eisen aan personeel met betrekking tot flexibiliteit, kwaliteit en sociale en communicatieve vaardigheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *