Met erfpacht gepaard gaande kasstromen

Gegeven deze uitgangspunten kunnen we de toekomstige met erfpacht gepaard gaande kasstromen in de tijd uitzetten en vervolgens waarderen door deze kasstromen tegen de discontovoet contant te maken. 6.6 Waarderen van specifiek vastgoed Een van de moeilijkste problemen bij flexplek huren rotterdam taxeren is de waardebepaling van specifieke, reeds bestaande gebouwen. Met specifiek vastgoed duiden we vastgoed aan dat functioneel of marktechnisch specifiek is. Een gebouw is functioneel specifiek als de indeling en inrichting zodanig is dat het gebouw niet, zonder substantiële ingrepen, geschikt is voor de eisen van de markt. Een gebouw is markttechnisch specifiek als gevolg van bijvoorbeeld de locatie van het gebouw. De relevantie van een goede waardebepaling is groot. Zowel flexplek huren zwolle accountants (IFRS), de fiscus, de WOZ zijn gebaat bij een realistische benadering. Ook voor een goede berekening van de kostHOOFDSTUK 6 – SPECIALE ONDERWERPEN 1 79 prijsdekkende huur of de risico’s van het beleggen in specifiek vastgoed is dit vraagstuk relevant. Bovendien is specifiek vastgoed, op woningen na, de grootste (en door beleggers misschien meest verwaarloosde) categorie vastgoed. De klassieke waardebepaling De klassieke waardebepalingsmethoden gaan alle uit van afschrijvings- , waarderings- of verouderingsparameters die gerelateerd zijn aan de historische kostprijs of de vervangingswaarde. Het zal duidelijk zijn dat hier een principiële denkfout wordt gemaakt. De flexplek huren amsterdam waarde van een object wordt immers niet bepaald door het verleden, maar door de toekomst. Laten we de klassieke theorieën wat nader beschrijven. Historische kostprijsmethode De historische kostprijs geeft geen enkele indicatie van de huidige technieken voor nieuwbouw, noch van de verbeterde gebruikswaarde van eigentijdse objecten. Bovendien wordt afgeschreven in de te verwachten exploitatie- of vervangingsperiode. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de beginselen van accountancy waarin boekhoudkundige waardeverminderingen aan de orde komen. De regels flexplek huren arnhem van accountancy zijn gebaseerd op de principes van uniformiteit en transparantie. Ook vanuit de wet- en regelgeving kunnen eisen worden gesteld. Omdat de kostprijs afhankelijk is van de werkelijke waardeontwikkeling kan een afschrijvingsmethodiek die daarvan afwijkt geen basis zijn voor een kostprijsberekening. Vervangingswaarde methode. Deze methode is een verbetering ten opzichte van de vorige. Men gaat uit van de huidige vervangingswaarde en past daar, afhankelijk van de leeftijd van het gebouw, afschrijvingen op toe, eventueel gedifferentieerd naar onderdelen. Het voordeel van deze methode boven de historische kostprijsmethode is dat aspecten als verbeterde technieken en efficiënter bouwen beter tot uitdrukking komen in de waardering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *