Milieueffectrapportage

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Daarom is op grond van de EU-richtlijn van 27 juni 2001 ook voor plannen een MER-plicht in het leven geroepen. De milieubeoordeling voor plannen staat bekend als strategische milieubeoordeling (SMB). Plannen die een kader vormen voor een MER-plichtig besluit – dus niet de plannen die alleen gericht zijn op een activiteit op één bepaalde plaats of maar één uitgangspunt kantoor huren rotterdam hebben – zijn MER-plichtig gemaakt waardoor de milieueffecten van de voorgenomen activiteit en van de alternatieve activiteiten op verschillende plaatsen of vanuit verschillende uitgangspunten moeten worden onderzocht. Niet alle denkbare alternatieven hoeven te worden onderzocht. Indien het MER betrekking heeft op een plan moet (art. 7.10 lid 1 onder b Wm) in het MER de voorgenomen activiteit worden beschreven, alsmede de alternatieve activiteiten daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, en de motivering van de keuze voor de in kantoor huren zwolle beschouwing genomen alternatieven.
De plan-MER plicht bestaat in twee gevallen 1 voor de plannen die in het Besluit MER staan vermeld en 2 voor de plannen waarin een activiteit is opgenomen waarvoor een passende beoordeling moet worden kantoor huren amsterdam gemaakt op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.
Ad 1 Plan-MER plicht voor plannen in het Besluit MER Volgens art. 7.2 lid 2 Wm wordt een plan als MER-plichtig bij een AMvB slechts aangewezen indien het plan het kader vormt voor een MER-plichtig besluit. Een plan vormt in elk geval het kader voor zo’n besluit indien in dat plan: a een locatie of kantoor huren arnhem een tracé wordt aangewezen voor de MER-plichtige activiteiten, of b een of meerdere locaties of tracés voor die activiteiten worden overwogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *