Ontvangst en expeditie

Expeditie Alvorens de orders in te pakken en te sorteren op afleverroutes, wordt in de expeditie op compleetheid van de order gecontroleerd. Er zijn ondernemingen die de expeditieafdeling situeren op dezelfde plaats als de afdeling goederenontvangst. Dit kan alleen in het geval de ontvangst en de expeditie Expeditie tijdruimtelijk goed gescheiden kunnen worden. In alle andere kantoor huren rotterdam gevallen zijn in principe gescheiden afdelingen voor ontvangst en expeditie te prefereren. We zullen ontvangst en expeditie niet verder bespreken in het kader van dit boek.
Bij alle handelingen in het magazijn kan gebruik worden gemaakt van een of meer hulpwerktuigen. Dat onderwerp zal kort worden besproken in subparagraaf 8.3.3.
8.4.1 Opslag en opslagmethoden Nadat de ontvangstfunctie de goederen heeft vrijgegeven, kunnen de goederen worden opgeslagen in het magazijn. De vraag rijst nu: wat moet waar worden opgeslagen? De meest kantoor huren zwolle gebruikte criteria bij het indelen van de opslagruimte zijn de volgende: • Bij de indeling naar vraagfrequentie of omzetsnelheid worden artikelen op basis van een Pareto-analyse geclassificeerd naar ‘snellopers’ en ‘langzaamlopers’. Snellopers, de veelgevraagde artikelen, worden in het
magazijn opgeslagen op grijphoogte. Langzaamlopers, de minder gevraagde artikelen, komen achterin of bovenin het magazijn. Voordelen zijn een efficiente orderverwerking en een goede benutting van de mimte (dit is vooral kantoor huren amsterdam van belang bij seizoenartikelen). • Volgens de indeling naar fysieke eigenschappen worden giftige stoffen bij elkaar in een afzonderlijke mimte opgeslagen en zware goederen bij elkaar; hetzelfde geldt voor goederen die in een stofvrije of gekoelde opslag horen. • Qua handling bij elkaar horende artikelen of artikelgroepen worden bij elkaar opgeslagen, bijvoorbeeld een pot verf die vaak in combinatie met een roerhoutje en kwastenreiniger wordt gekocht, of huishoudtextiel. • Bij de indeling naar bulkvoorraad en werkvoorraad is het magazijn ingedeeld in een voorraad waamit de orders worden verzameld (grijpvoorraad of werkvoorraad) ende rest van de voorraad (bulkvoorraad). Voordelen zijn met name dat de loopafstanden kleiner worden en bulkvoorraden vrijwel overal in het magazijn kunnen worden opgeslagen. Een nadeel is dat het aanvullen van de werkvoorraad extra handling en tijd vraagt. • De laatste indeling is die volgens vrije locatie of vaste locatie. In het eerste geval kan elk artikel op een willekeurige plaats in het magazijn worden opgeslagen; de magazijnmimte kan hierdoor beter kantoor huren arnhem worden benut. Nadeel is het bijhouden van een uitgebreide locatieadministratie. In het tweede geval, bij vaste locatie, staan de artikelen op vaste plaatsen in het magazijn; bij fluctuaties in de voorraad van een artikel is het maximaal benutten van de opslagmimte niet mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *