Perzische en Griekse invloeden

Gerelateerde afbeelding

Over het idee dat de antieke Joden de Bijbelteksten zorgvuldig intact lieten, zonder toevoegingen of weglatingen, kunnen wetenschappers melden dat het Bijbelse jodendom helemaal geen religie was die om een Heilige Schrift draaide. Het was eerder een typische cultus uit de ijzertijd die erg leek op veel buurgeloven in het Midden-Oosten. Er waren geen synagogen, jesjiva’s of rabbi’s en er was zelfs geen Bijbel. Er waren alleen uitvoerige tempelrituelen, waarbij veelal dieren werden geofferd aan een na-ijverige hemelgod, zodat die zijn volk zou zegenen met tijdige regenval en militaire overwinningen. De religieuze elite bestond uit priesterfamilies, die kantoor huren rotterdam hun functies vervulden op grond van geboorte en niet dankzij hun intellectuele vaardigheden. De grotendeels analfabete priesters hadden het druk met hun tempelceremonieën en hadden weinig tijd om heilige geschriften te schrijven of bestuderen. In de tijd van de Tweede Tempel ontstond langzamerhand een rivaliserende religieuze elite. Deels door Perzische en Griekse invloeden
kregen Joodse geleerden die teksten schreven en interpreteerden steeds meer bekendheid. Deze geleerden werden uiteindelijk rabbi’s genoemd en de teksten die ze opstelden gingen ‘de Bijbel’ heten. Het rabbinale gezag was gebaseerd op individuele intellectuele vaardigheden en niet op familieverbanden. De botsing tussen deze nieuwe, geletterde elite en de oude priesterfamilies was onvermijdelijk. Gelukkig voor de rabbi’s legden de Romeinen in het jaar 70 Jeruzalem in de as, met tempel en al, om een grote Joodse opstand te onderdrukken. Nu de tempel was verwoest, verloren de priesterfamilies hun religieuze autoriteit, hun economische machtsbasis en hun hele raison d’être. Het traditionele jodendom – een geloof van tempels, priesters en woeste krijgers – verdween en in plaats daarvan ontstond een nieuw jodendom van boeken, rabbi’s en noeste geleerden. De sterkste kant van die geleerden was interpretatie. Ze gebruikten dit vermogen niet alleen om te verklaren hoe een almachtige God Zijn tempel zomaar liet verwoesten, maar ook ter verklaring van de immense kloof tussen het oude jodendom uit de Bijbelse verhalen en het compleet andere jodendom dat ze zelf hadden gesticht.5 Naar ons beste wetenschappelijke weten weerspiegelt het  kantoor huren amsterdam verbod op homoseksualiteit uit Leviticus dus niets verheveners dan de vooroordelen van een paar priesters en geleerden in het oude Jeruzalem. De wetenschap kan niet beslissen of mensen de geboden van God moeten gehoorzamen, maar kan wel allerlei relevante dingen zeggen over de oorsprong van de Bijbel. Als Oegandese politici denken dat de macht die de kosmos, de sterrenstelsels en de zwarte gaten heeft geschapen erg overstuur raakt als twee mannelijke leden van de soort Homo sapiens gezellig samen de koffer in duiken, dan kan de wetenschap ze zo nodig uit die tamelijk bizarre droom helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *