Probleemonderzoek

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het rationele besluitvormingsproces worden de volgende fasen onderscheiden (zie figuur 7.3): 1 probleemonderzoek 2 ontwikkelen van alternatieven 3 evaluatie van alternatieven 4 maken van een keuze 5 invoeren en bewaken van de beslissing
Het probleemonderzoek bestaat uit twee onderdelen namelijk: de probleemidentificatie en de probleemanalyse. Bij de probleemidentificatie zal het probleem moeten worden opgespoord en vastgesteld. Er is sprake van een probleem als er een afwijking ontstaat tussen de gewenste situatie (=de norm) en de werkelijke situatie. Het kan zowel gaan om een negatieve als een positieve afwijking (zie figuur 7 .4 op pagina 330). Problemen kunnen op velerlei manieren kantoor huren rotterdam ontstaan. Het kan iets zijn wat op een organisatie afkomt, zoals door een vertraging van het afleveren van een order, of wat logisch het gevolg is van een beleidsbeslissing: binnen drie jaar dient de omzet van een bepaald produkt met tien procent te zijn toegenomen. Probleem onderzoek .À. Figuur 7 .3 Fasen in het rationele besluitvormingsproces
Wanneer naar voren is gekomen dat er een bepaald probleem is, dient vastgesteld te worden wat nu precies het probleem is. In dit kader is er een bekend gezegde dat in alle situaties opgaat: ‘een juist gesteld probleem is al half opgelost’.
Het is van belang om te realiseren dat niet iedereen in organisaties er belang bij heeft om problemen te identificeren. Probleemontkenning en vluchtgedrag zijn in veel organisaties dan ook bekende verschijnselen. Tevens ontbreekt het in veel organisaties aan (duidelijke) doelstellingen op verschillende terreinen. Bij het ontbreken van een duidelijke norm is het onmogelijk vast te stellen of er sprake is van afwijkingen.
Nadat vastgesteld is dat een kantoor huren amsterdam probleem zich voordoet, dient het probleem geanalyseerd te worden (probleemanalyse). Er wordt dan stil gestaan bij de werkelijke oorzaak-en-gevolgrelaties van het probleem. Gezocht probleemanalyse wordt naar feiten die het probleem rechtvaardigen. Juist bij dit laatste komt het regelmatig voor dat problemen inschattingen van personen zijn ten aanzien van bepaalde ontwikkelingen. Met dit subjectieve element dient men voorzichtig om te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.