Productinnovatie Procesinnovatie

Dat het hierbij om iets nieuws gaat, brengt onder andere met zieh mee dat het product ofproces meer moet zijn dan een eenvoudige aanpassing aan een modetrend of de simpele uitbreiding van een assortiment flexplek huren rotterdam van producten. Bovendien moet de innoverende organisatie zieh daarbij een aantal tot
dusver onbekende technologieen eigen maken, of op zijn minst een aantal nieuwe technologieen met elkaar combineren. Per definitie vereist innoveren dan ook creativiteit, en is het een eenmalige activiteit. Geen twee innovaties zijn identiek. Ook al zijn de problemen waarmee men bij het innoveren geconfronteerd wordt wel eens dezelfde, geen twee innovatieprocessen zullen op dezelfde manier verlopen. Een allesomvattend model voor innovatie is dan ook flexplek huren zwolle onmogelijk te geven.
In principe bestaan er twee categorieen van innovatie, namelijk productinnovatie en procesinnovatie. Productinnovatie is de wijziging die een onderneming aanbrengt in het product dat ze maakt of de dienst die ze aanbiedt. Denk aan het invoeren van de compactdisc, die een veel betere geluidsweergave heeft dan de traditionele grammofoonplaten. Procesinnovatie is de wijziging die een onderneming aanbrengt in de manier waarop ze producten maakt of diensten verleent. Belangrijke procesinnovaties drukken de kostprijs en/ofverhogen de flexplek huren amsterdam kwaliteit van het product of de dienst. Hiervoor zijn nieuwe vaardigheden en organisatievormen noodzakelijk. Een voorbeeld van procesinnovatie is de invoering van robots in autofabrieken. Dit is een totaal andere manier om reeds bestaande producten te maken. Aan het begin van de levenscyclus kan de ontwerper (engineer) van een product een belangrijke handreiking doen naar logistiek, door zijn producten logistiekvriendelijk te ontwerpen. Veel ondernemingen proberen door aanpassingen van het productontwerp de logistieke kosten te verlagen. Dit kan – indien mogelijk – door een vermindering van het aantal onderdelen waaruit het product is samengesteld ( een vereenvoudiging van de bill of material) of door zo veel mogelijk gebruik te maken van dezelfde onderdelen voor verschillende producten (standaardisatie ). Ter illustratie vermelden we de uitspraak van een directeur van een flexplek huren arnhem Nederlands productiebedrijf: ‘Ieder productnummer – of dit nu een grondstof, een halffabricaat of een onderdeel betreft – kost ons 500 euro per jaar aan vaste kosten, alleen al om het in ons informatie- en administratiesysteem te hebben. Ingenieurs calculeren dit ten onrechte niet in, als zij aan het ontwerp van een nieuw product werken:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.