Raad van Bestuur

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Daarna zag men de comité- of commissievorm opkomen. In geval van de commissievorm ziet men veelal dat lijnmanagers van verschillende niveaus in de organisatie worden bijgestaan door één of twee planningsspecialisten. Een dergelijke commissie kan bijvoorbeeld bestaan uit één of twee leden van de Raad van Bestuur, de financieel directeur, de controller, enkele kantoorruimte huren rotterdam divisiemanagers en één of meer personen die gekozen zijn om hun kennis en ervaring op enkele specifieke terreinen die voor strategieformulering belangrijk zijn. In deze vorm gaan specialistische kennis ten aanzien van planningstechnieken en kennis van de markt, productie enzovoort hand in hand. lijnmanagers De laatste jaren valt de vorm waar te nemen waarbij het accent sterk bij de lijnmanagers komt te liggen. Men is terecht van oordeel dat plannen maken een lijnactiviteit is die niet aan stafspecialisten kan worden overgedragen. De staf speelt hier een ondersteunende en coördinerende rol. Ondersteunend in de zin dat lijnmanagers worden bijgestaan bij het maken kantoorruimte huren zwolle van plannen. Dit kan zijn in de vorm van het aanreiken van technieken om bepaalde planningsproblemen op te lossen. De staf coördineert voorts het cyclische proces van strategische planning. Hierop zal nu worden ingegaan.
In grote organisaties met meerdere divisies is het verloop van het planningsproces deels afhankelijk van de belangrijke vraag waar het zwaartepunt van de planningsactiviteiten ligt: bottom-up in de divisies of bij de Raad van Bestuur. In het eerste geval spreekt men van een bottomtop-down up-benadering, in het laatste geval van een top-down-benadering van de planning. In kantoorruimte huren amsterdam de praktijk treffen we beide benaderingen aan. In veel bedrijven hanteert men een tussenvorm, waarbij sprake is van een intensieve interactie tussen Raad van Bestuur en divisiedirecties. Indien we ervan uitgaan dat de staf voor concernplanning of de planningsspecialisten, een aantal toekomstverkenningen ten aanzien van economische ontwikkelingen, rentevoet, inflatie, valutakoersen enzovoort hebben uitgevoerd en deze gegevens binnen de organisatie hebben verspreid, zullen we afhankelijk van de benadering een cyclus zien waarbinnen terugkoppeling naar vorige stappen mogelijk is. Hierbij zij opgemerkt dat de cyclus meestal wordt afgerond met het kantoorruimte huren arnhem budget voor het komende jaar, hetgeen inhoudt dat dit gereed moet zijn voor het einde van het boekjaar. De activiteiten in de planningscyclus zijn gespreid over het boekjaar. In veel organisaties bestaat ten aanzien hiervan een draaiboek met de data waarop de verschillende stappen moeten zijn afgerond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *