Rechtsbijstand en andere deskundige bijstand

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Twee procent van het inkomen is voor inkomensderving forfaitair voor eigen rekening. De rechter zal invulling geven aan dit criterium. Als de bestemming van gronden wijzigt of de regels van een bestemmingsplan die betrekking hebben op de onroerende zaak, geldt geen forfaitair eigen kantoor huren assen risicobedrag ten aanzien van de waardedaling. Voor waardedalingen van een eigen onroerende zaak ten gevolge van de wijziging van een bestemmingsplan, geldt dus alleen het criterium ‘normaal maatschappelijk risico’. Voor waardedalingen ten gevolge van wijzigingen van het bestemmingsplan die niet betrekking hebben op de eigen onroerende zaak, geldt het eigen risico van twee procent.
Indien burgemeester en wethouders planschadevergoeding verlenen, vergoeden ze ook (art. 6.5 Wro): a de redelijkerwijs kantoor huren lelystad gemaakte kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand; b de wettelijke rente, te rekenen met ingang van de datum van ontvangst van de aanvraag.
Bij a moet het zowel gaan om de redelijkheid van het inschakelen van een deskundige als om de redelijkheid van de kosten van de deskundige. Vergoeding van de schade vindt plaats in geld of op andere kantoor huren zaandam wijze, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een ander stuk grond, met name als de belanghebbende zich daarmee in een minnelijke overeenkomst expliciet akkoord heeft verklaard.
Voorzienbaarheid en schade voorkomen of beperken Met betrekking tot de voor tegemoetkoming in aanmerking komende schade betrekken (art. 6.3 Wro) burgemeester en wethouders bij hun beslissing op kantoor huren ede de aanvraag in ieder geval: a de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak; b de mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *