Risicoanalyse is een proces.

Risicoanalyse is een proces. De analyse is niet een eenmalige activiteit voorafgaand aan een investeringsbeslissing maar een activiteit die gedurende de looptijd van een project of investering herhaald wordt. Risicoanalyse is expliciet gericht op het onderzoeken en inventariseren en het waarderen van risico en risicobeheersmaatregelen. Risicomanagement is het proces flexplek huren rotterdam van implementeren van risicobeheersmaatregelen. Risicobeheersmaatregelen moeten regelmatig getoetst worden op basis van de herhaalde risicoanalyse en het bijstellen of onderzoeken van nieuwe beheersmaatregelen In figuur 6. 17 is het proces in een schema uitgewerkt. De gestippelde lijnen geven aan dat het proces iteratief is. Risico’s identificeren Er bestaan een aantal methoden waarmee risico’s voor een project kunnen worden geïdentificeerd. Zo wordt er gewerkt met lijsten, prompt lists, flexplek huren zwolle waarop alle mogelijke risico’s zijn benoemd. Deze lijst fungeert als een checklist voor het team dat de risico’s onderzoekt. Dat kan het projectteam zijn, een gespecialiseerd risk team, externe deskundigen of een combinatie van beide. Een ander hulpmiddel is een risicomatrix. Bij deze matrix staan op de verticale as de verschillende onderdelen van een project en op de horizontale as de invalshoeken van waaruit een project benaderd wordt: dat kunnen bijvoorbeeld een financiële, een kwalitatieve of een flexplek huren amsterdam procedurele invalshoek zijn. Brainstorms worden ook toegepast al dan niet gekoppeld aan het gebruik van andere hulpmiddelen. Decision Tree Analysis kan in deze fase als hulpmiddel dienen. In de identificatiefase worden risico’s op een grof niveau gekwantificeerd. Dit kan via matrices waarin de kans op (of de kansverdeling van) een bepaalde gebeurtenis wordt gekoppeld aan een effect en het financiële gevolg die dat effect voor een project kan hebben. Zo kunnen we bijvoorbeeld de kans op flexplek huren arnhem bestemmingswijziging schatten, het effect benoemen als de wijziging wel of niet wordt goedgekeurd in de vorm van tijd, en het gevolg die dat heeft voor het resultaat: bijvoorbeeld rente op reeds verworven grondposities en/of extra plankosten. Niet alle risico’s betreffen gebeurtenissen. De ontwikkeling van bijvoorbeeld markthuren volgt een proces dat eerder in een kansverdeling wordt uitgewerkt. Het inschatten van specifieke risico’s is gebaseerd op ervaring met eerdere projecten en wordt gedaan door een team van projectdeskundigen. Voor het uitwerken van systematische risico’s kunnen we historische reeksen bestuderen om tendensen en cycli vast te stellen. Het is zaak om in de identificatiefase risico’s zo specifiek mogelijk te benoemen op al de drie genoemde aspecten: kans, effect en gevolg. Een matrix waarin kans en gevolg zijn weergegeven is een goed middel om risico’s te ordenen. In een dergelijke matrix kunnen we de kansen en gevolgen absoluut uitwerken in percentages en bedragen maar het is ook mogelijk kansen en gevolgen te classificeren. Een voorbeeld van een classificatie is weergegeven in figuur 6. 1 8.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.