Rollen van het middenkader

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Om te bepalen waar in een bedrijf of instelling welke beslissingen genomen moeten worden, moet men onder meer de volgende vragen beantwoorden: Wie beschikt over de informatie voor het nemen van een bepaalde beslissing, of wie kan daarover snel en gemakkelijk beschikken? Wie beschikt over de bekwaamheden en deskundigheid om een goede beslissing te kunnen nemen? Moeten spoedbeslissingen op de plaats zelf worden genomen om adequaat aan lokale kantoorruimte huren rotterdam omstandigheden tegemoet te komen7 Moeten lokaal te verrichten activiteiten zorgvuldig gecoördineerd worden met andere, eventueel elders te verrichten handelingen? Hoe belangrijk is de beslissing7 Hoe druk bezet zijn bepaalde medewerkers al die voor toewijzing van bevoegdheden in aanmerking komen? Worden de bereidheid tot het ontwikkelen van initiatief en het moreel in kantoorruimte huren zwolle belangrijke mate verbeterd door decentralisatie.
De beantwoording van deze vragen geeft dan per beslissingsgebied, bijvoorbeeld voor inkoop, productie of verkoop, een indicatie met betrekking tot de plaats in de organisatie waar de beslissing genomen kan worden. Er is dan sprake van F-decentralisatie ( decentralisatie naar functioneel beslissingsgebied). Zo kan er ook sprake zijn van P(roduct)-decentralisatie, M( arktgerichte )- of G( eografische )-decentralisatie, overeenkomstig de gekozen vorm van arbeidsverdeling. Urgente en lokale omstandigheden vereisen bijvoorbeeld spreiding van de beslissingsdecentralisatie bevoegdheden, dat is decentralisatie. Behoefte aan coördinatie en belangrijke beslissingen behoefte aan kantoorruimte huren amsterdam coördinatie wijzen daarentegen in de richting van concentratie van beslissingsbevoegdheden op één centralisatie punt in een organisatie, dat is centralisatie.
Substituten voor hiërarchie Het middenkader vervult een aantal belangrijke rollen in de bevelslijn en de coördinatievoorziening. Als deze rollen bekend zijn, kan vervolgens naar mogelijkheden van organiseren worden gezocht waardoor een aantal van deze rollen overbodig wordt. Dit draagt ertoe bij dat de organisatie platter en effectiever wordt. De belangrijkste rollen van het middenkader zijn in figuur 7 .8 aangegeven. Motiveren Meten Coördineren Werk toedelen Behartigen van personele aangelegenheden Expertise inbrengen Doelen bepalen Plannen Communicatie bevorderen Training verzorgen Voorzien in leiderschap Beheersen
Er zijn verschillende mogelijkheden om de rol van middenkader te verminderen en de traditionele rol van de hiërarchie anders in te vullen. Dit kan bijvoorbeeld door meer rond product-marktcombinaties te kantoorruimte huren arnhem organiseren, meer te werken in teams of door beter gebruik te maken van informatiesystemen. Hierdoor neemt de benodigde tijd voor onder meer coördineren, plannen, meten en beheersen af. Substituten voor hiërarchie als ‘oude’ verticaal geordende bevelslijn en coördinatievoorziening zijn er echter velerlei.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.