Samenwerkingsverbanden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een groeiend aantal organisaties gaat samenwerkingsverbanden aan, waarbij de doelen verschillend van aard kunnen zijn. De oorzaak van het aangaan van een samenwerkingsverband zal in de toekomst vooral liggen op het terrein van (het ontwikkelen van) kennis. Motieven voor samenwerking kunnen offensief of defensief van karakter zijn en de vorm waarin de samenwerking tot stand komt, ligt tussen een ad hoc samenwerking of een volledige joint venture. Bij het beoordelen van het succes wordt vooral gekeken naar het opgebouwde concurrentievermogen. Samenwerkingsverbanden kunnen tussen concurrenten of niet-concurrenten plaatsvinden, waarbij bij het laatste een onderscheid gemaakt is tussen samenwerking in de detailhandel, publiek-private samenwerking en uitbesteding. Van organisatorische netwerken is sprake wanneer we naar een cluster van afhankelijke vergaderruimte almere organisaties, een gebundelde collectiviteit, kijken. Door de verschijnselen strategisch gedrag en technologie is de aandacht voor organisatorische netwerken toegenomen. Een achttal netwerken, die qua intensiteit van samenwerking verschillen, is aan de orde geweest. De overname- en fusiegolf is voorlopig nog niet afgelopen, vanwege een voortdurende herschikkingsgolf onder druk van de toenemende (wereld)concurrentie. Synergie wordt veelal als motief aangegeven. Fusies en overnames blijken vaak niet zo succesvol te zijn als gedacht. Grote problemen liggen op de terreinen als organisatiecultuur, personeel en verwachtingen. Tevens dient veel nadruk te worden gelegd op de fase na de fusie, de implementatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *