Strategisch management

Gerelateerde afbeelding

Intern onderzoek als onderdeel van de situatieanalyse
De volgende stap van de situatieanalyse is het intern onderzoek (zie figuur 2.6).
Zelfkennis is voor iedereen van groot belang. Door middel van inzicht in het eigen functioneren kan een goede inschatting worden gemaakt over de haalbaarheid van keuzes, bijvoorbeeld een opleiding of een baan. Wanneer je sterke en zwakke plekken bij jezelf onderkent, kun je aan de zwakke kanten gaan werken en sterke kanten nog verder onwikkelen. Atleten meten voortdurend hun prestaties, om inzicht te krijgen in hun vorderingen en met de trainer een programma op te stellen om tot nog betere resultaten te komen. Veel mensen hebben de neiging de oorzaak van problemen bij anderen te leggen. Dat geldt ook voor bedrijven. T Figuur 2.6 Intern onderzoek als onderdeel van de situatieanalyse.
Bij afnemende winstgevendheid geeft men de schuld aan de concurrent die met zijn lage prijzen de marktverhoudingen verstoort. Men vergeet het eigen functioneren ter discussie te stellen.
Het regelmatig werpen van een kritische blik op het eigen functioneren is dan ook van levensbelang om een organisatie gezond te vergaderruimte almere houden of uit de problemen te helpen. Zo is uit een onderzoek van de Nationale Investeringsbank2 gebleken dat ruim vijftig procent van de faillissementen te wijten is aan alléén interne factoren. Vooral het gebrek aan goede informatiesystemen is hiervoor een belangrijke oorzaak!
Indien we een onderzoek beginnen dat zich toespitst op de interne organisatie, dan wordt er gesproken van een intern onderzoek of bedrijfs- intern onderzoek diagnose. Het doel hiervan is het in kaart brengen van de sterke en zwakke kanten van de organisatie (zie figuur 2.7).
Gedurende het onderzoek zal veel informatie moeten worden aangeleverd door verschillende mensen in de organisatie. Gelet op het grote belang van juiste informatie is optimale betrokkenheid op elk niveau in de organisatie van groot belang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *