Strategisch management

Gerelateerde afbeelding

Strategisch management is daarenboven zowel extern als intern gericht. Met andere woorden: strategisch management houdt zich niet alleen bezig met het voorbereiden en maken van strategische keuzen (strategieformulering), maar ook met de vraag hoe die keuzen kunnen worden kantoorruimte huren rotterdam geïmplementeerd (planning en uitvoering). De implementatie van strategische planning kan weerstand oproepen bij degenen die de strategie daadwerkelijk moeten uitvoeren. Het onderkennen van weerstand hoort deel uit te maken van het strategisch formuleringsproces. Om in de toekomst succesvol te kunnen zijn, zullen de meeste organisaties keuzen, vooral van strategische aard, moeten maken om aan de externe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Organisaties verwachten daarbij in toenemende mate te gaan kiezen voor het hogere kwaliteit wapen ‘hogere kwaliteit’ boven kantoorruimte huren zwolle dat van ‘lagere kosten’. De strijd spitst zich verder toe bin/agere kosten nen de bedrijfsfuncties Marketing en Verkoop en productontwikkeling. Door ontwikkelingen, onder meer in markten en technologieën (zie hiervoor in hoofdstuk 3), concentreren kernactiviteiten organisaties zich op hun kernactiviteiten (de belangrijkste activiteiten van organisaties) en zijn ze van plan de bedrijfsketen aan te passen. We zien bijvoorbeeld dat een groter gedeelte van het productieproces wordt uitbesteed. Dit komt onder meer door het gegeven dat de productlevenscycli steeds korter worden en men de investeringen over steeds korteflexibiliteit re perioden moet kantoorruimte huren amsterdam afschrijven. Door meer uit te besteden behoudt men een grotere flexibiliteit bij snelle veranderingen in de marktvraag en verplaatst men een deel van de toenemende complexiteit van de bedrijfsvoering, die een gevolg is van kantoorruimte huren arnhem het bredere productaanbod, naar de toeleverancier. Hoe dit soort keuzen totstandkomt gaan we na in dit hoofdstuk. Daarbij gaat het om voor de toekomst bepalende beslissingen in bedrijven en instellingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *