Subjectieve kansen

We moeten nu wellicht benadrukken dat subjectieve kansen weliswaar soms kunnen worden afgeleid uit een voorkeur voor een bepaalde kansverhouding, maar dat ze normaal gesproken niet op deze manier worden geschat. Iemand wedt op team A in plaats van op team B omdat flexplek huren rotterdam hij denkt dat team A een grotere kans heeft om te winnen; hij deduceert deze overtuiging niet uit zijn wedvoorkeuren. In de praktijk bepalen subjectieve kansen dus de voorkeuren voor bepaalde kansverhoudingen en niet vice versa, zoals in de axiomatische theorie van rationele besluitvorming gebeurt.26 De inherent subjectieve aard van kansen heeft ertoe geleid dat veel studenten denken dat samenhang, of interne consistentie, het enige geldige criterium is voor het beoordelen van ingeschatte kansen. Vanuit het flexplek huren zwolle perspectief van de formele theorie over subjectieve kansen bezien is elke set intern consistente kansinschattingen even goed als elke andere. Dit criterium is echter niet geheel bevredigend, aangezien een intern consistente set van subjectieve kansen incompatibel kan zijn met andere overtuigingen van de persoon in kwestie. Neem iemand wiens subjectieve kansinschatting voor alle mogelijke uitkomsten van het opgooien van een muntje door de gokkersmisvatting wordt gekenmerkt – met andere woorden, zijn schatting van de kans op munt bij een bepaalde worp neemt roe met het aantal opeenvolgende gevallen van kop in de voorgaande worpen. De schattingen flexplek huren amsterdam van die persoon kunnen intern consistent zijn en dus acceptabel als subjectieve kansen volgens het criterium van de formele theorie. De kansen zijn echter incompatibel met de algemene overtuiging dat een muntje geen geheugen heeft en dus geen sequentiële afhankelijkheid kan genereren. Willen geschatte kansen adequaat worden geacht, of rationeel, dan is interne consistentie niet voldoende. De schattingen moeten compatibel zijn met het gehele web van overtuigingen van de betreffende persoon. Helaas is er geen eenvoudige procedure voor het beoordelen van de flexplek huren arnhem compatibiliteit van een set van kansinschattingen aan de hand van iemands totale systeem van overtuigingen. Een rationeel iemand zal desondanks gericht zijn op compatibiliteit, hoewel interne consistentie gemakkelijker te behalen en te beoordelen is. Hij zal met name zijn kansinschattingen proberen af te stemmen op zijn kennis over het specifieke vraagstuk, de wetten van de kansrekening en zijn eigen beoordelingsheuristieken en -biases.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.