Supply chain operations reference (SCOR)

Met de opkomst van de logistiek dienstverleners -veelal gekoppeld aan een discussie over kerntaken van een producent of distribuant -gaat de discussie rond channel captains over in die van ketenregisseur. Vele dienstverleners zijn van mening dat zij als beste sources en destinations met elkaar kunnen verbinden en op grond van die kwalificatie aangewezen zijn om ketenregisseur te worden. Hoewel kantoorruimte huren rotterdam er in dit verband best aardige voorbeel- Ketenregisseur den te geven zijn (UPS, DHL) achten wij de kans niet uitgesloten dat de machten de regie in de keten ook kan komen te liggen bij een partij, die geen enkele fysieke handeling verricht. Vanuit de stelling: ‘hij die de informatie bezit, bezit de macht; zien wij de opkomst van virtuele ketenregisseurs. Vanuit de wereldwijde informatienetwerken kunnen zij vraag en aanbod wellicht het meest optimaal koppelen. Elektronische marktplaatsen aan kantoorruimte huren zwolle inkoop- en verkoopzijde vormen dan de weergave van nieuwe manieren van ondernemen. Ook de logistiek manager dient deze ontwikkelingen met een meer dan gemiddelde belangstelling te volgen!
Supply chain SCOR staat voor supply chain operations reference (SCOR)supply chain operations operations reference. Het model is in 1996 in de Verenigde Staten ontwikkeld reference door de Supply Chain Council. Wereldwijd zijn ongeveer 750 industrie!e (SCOR) bedrijven lid van deze council. Het SCOR-model wordt gebruikt voor het opzetten, beheersen en verbeteren van logistieke en supply-chainprocessen. Op basis van de standaardmethodiek is het mogelijk om de logistieke prestaties van ondernemingen onderling te vergelijken. Die vergelijking kantoorruimte huren amsterdam heet in het Benchmarking vakjargon benchmarking. We zullen het basisgedeelte van het SCOR-model in deze paragraaf bespreken. Het SCOR-model reikt van leveranciers tot finale afnemers, zie figuur 12.18.
Martens (2000) stelt dat het SCOR-model in elkaar zit zoals een huis dat uit legosteentjes is opgebouwd: men kan er allerlei verschillende types huizen mee bouwen. Een supply chain bestaat uit meerdere ondernemingen die in verschillende branches actief zijn. Daarom was het niet wenselijk om een model te ontwikkelen dat specifiek voor een branche van toepassing is. Een van de sterke punten van het SCOR-model is dat het zodanig robuust is dat het door verschillende types ondernemingen van uiteenlopende omvang kan worden toegepast. Dit is noodzakelijk om kantoorruimte huren arnhem verbeteringen in de gehele supply chain te kunnen realiseren. Het model maakt een continue ontwikkeling door. Op basis van ervaringen van gebruikers, nieuwe concepten en nieuwe best practices wordt regelmatig een nieuwe versie van het SCORmodel uitgebracht.
Het model omvat drie niveaus waarop analyse van de processen plaatsvindt, en heeft een modulaire structuur. Het gaat om de volgende niveaus: 1 proces 2 procescategorie 3 proceselement.
>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.