Supply-chainfuncties en -processen

Execution: de 4PL-dienstverlener neemt de verantwoordelijkheid over van verschillende operationele supply-chainfuncties en -processen. Dit is echter meer dan de draagwijdte die een 3PL-dienstverlener aanbiedt.
In het voorgaande is duidelijk geworden dat een 4PL-dienstverlener een volledige serie diensten levert om hiermee logistieke-ketenoplossingen aan te kunnen bieden ten behoeve van de verlader. Volgens Kusters (2003) richt een 4PL-dienstverlener zieh op vier kernpunten: 1 groei van de kantoor huren rotterdam omzet/inkomsten uit de supply chain; 2 reductie van de operationele kosten; 3 reductie van het werkkapitaal (reductie van de voorraad en het verkarten van de doorlooptijd tussen orderontvangst en betaling); 4 reductie van vaste activa.  Het onderzoeksbureau ARC geeft op zijn website (www.arcweb.com) de volgende definitie van TMS: Een transportmanagementsysteem (TMS)] is een soft:waresysteem dat de volgende transportbeslissingen ondersteunt: de inkoop van transportdiensten, het berekenen kantoor huren zwolle van optimale routes ende registratie en uitvoering van de planning.
Met andere woorden: een TMS wordt geacht om alle soorten beslissingen te ondersteunen die in het kader van traffic management kantoor huren amsterdam moeten worden genomen. Vanuit deze brede definitie van TMS kamen wij tot de schematische voorstelling in figuur 7.8. Daarin laten we zien dat een TMS ook strategische keuzes op het gebied van intermodaal vervoer ende keuze van het transportnetwerk moet ondersteunen. In enge zin treft men vaak aan dat TMS hetzelfde is als een kantoor huren arnhem routeplanningspakket. Maar met name de registratie van alle activiteiten die de transportkosten bepalen behaart tot de operationele functie van een TMS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *