Tegengesteld aan de voorspellingen

Dat is ook wat er in feite gebeurt, stelt Castells vast. ‘Als in de internationale gegevens al een patroon kan worden ontdekt, dan is dat tegengesteld aan de voorspellingen van de Luddieten. Een hoger kantoorruimte huren rotterdam technologisch peil gaat in het algemeen samen met lagere werkloosheidspercentages.’14 Deze conclusie is niet helemaal in overstemming met de situatie in de meeste West-Europese landen, die kampen met een hoge werkloosheid, maar Castells schrijft deze uitzondering toe aan ‘verkeerde macro-economische politiek en regelgeving die de creatie van particuliere werkgelegenheid ontmoedigt’. Maar dat is nog kantoorruimte huren zwolle maar de helft van het verhaal. Tegelijkertijd schept de ‘informationele economie’ een nieuw model van arbeidsrelaties: ‘dat van een kernbezetting van managers en “symboolanalisten” die hun positie ontlenen aan het beheer van informatiestromen, en een wegwerpbestand waarvan het
werk kan worden weggeautomatiseerd, ingehuurd of naar het buitenland verplaatst, afhankelijk van de vraag van de markten de loonkosten. ( „.) Deze metamorfose van het werk heeft een crisis teweeggebracht in de relatie tussen werken samenleving’.1s Deze kloof zien we weerspiegeld in de groei van het marginale werk in West-Europa, zoals blijkt uit de eerder genoemde Belgische studie naar het effect van de informatietechnologie op de werkgelegenheid. ‘6 De tweede helft van de jaren negentig was een periode van ongekende hoogconjunctuur. Toch kantoorruimte huren amsterdam vormden tijdelijk werk en deeltijdwerk bijna de gehele netto banencreatie in een groot deel van Europa: in Duitsland, Oostenrijk, Belgie, Frankrijk en Italie. Een andere indicatie is de Jage kwaliteit van de nieuwe banen die ontstaan. Een projectie van de werkgelegenheid in Verenigde Staten op basis van ontwikkelingen in het midden van de jaren negentig gaf aan dat voor achttien van de dertig snelst groeiende beroepen in het geheel geen kwalificaties vereist waren; acht vergden kwalificatieniveau op bachelorniveau of hoger. De informatiemaatschappij geeft vorm aan ons werk. Maar de waarde van de IT-sector zelf als bron van werkgelegenheid wordt kantoorruimte huren arnhem zwaar overschat. In de EU biedt deze sector 2,6% van de werkgelegenheid en zij produceert slechts 2,3% van de toegevoegde waarde. Hetzelfde beeld in de Verenigde Staten en Japan. Informatietechnologie is tot op heden vooral gebruikt om kosten te drukken, niet voor innovatie, aldus de onderzoekers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *