Tracking-en-tracingmogelijkheden

Goederenstromen zullen drastisch veranderen, zowel qua omvang (per zending en in totaal) als qua geografische reikwijdte (nationaal, internationaal, mondiaal).
De logistiek manager treft dan ook kantoor huren rotterdam verschillende vraagstukken in zijn portefeuille aan; vraagstukken die van oudsher al ingevuld waren, maar nu op zijn minst een heroverweging moeten krijgen. Het gaat hier om onder andere: • De plaats voor het afleveren van goederen bij de inkopende organisatie. Waar moeten goederen worden afgeleverd? Bij een centraal inslag-of voorraadpunt, bij enkele decentrale inslag- ofvoorraadpunten ofbij de gebruikers zelf? In het geval dat de inkopende organisatie voorraden aanhoudt, moet nagegaan worden of dat eigenlijk wel nodig is. Het betreft immers overwegend facilitair inkoopvolume met beperkte bedrijfsrisico’s. En als het al nodig is, moet nagegaan worden of de kantoor huren zwolle huidige voorraadpunten wel de juiste zijn. • De snelheid waarmee goederen en diensten moeten worden afgeleverd (levertijden). Kunnen de leveranciers hun levertijden wel waarmaken? Ook als het gaat om vele geografisch verspreide vestigingen? Mondiaal? • De wijze van transport. Mag elke leverancier een eigen keuze maken voor wat betreft de wijze van transport? Moeten er tracking-en-tracingmogelijkheden zijn? Of schrijft de inkopende organisatie voor dat alles -van waar ook ter wereld, naar waar ook ter wereld – met TNT, DHL of Fedex moet worden vervoerd? • De wijze van betaling. Op welke wijze wordt betaald voor afgeleverde goederen en diensten? Gebeurt dit per keer ofwordt gewerkt met verzamelfacturen? • De wijze van prestatiemeting. Hoe worden de te leveren prestaties van de leveranciers vastgelegd en hoe worden deze gemeten en geevalueerd? • Welke kantoor huren amsterdam eisen vanuit de logistieke functie moeten teruggekoppeld worden naar de inkoopfunctie, opdat zij bij het contracteren van leveranciers kantoor huren arnhem hiermee al rekening houden? • Hoe wordt de retourlogistiek geregeld?
ICT is duidelijk niet meer weg te denken uit de inkoopfunctie ende logistieke functie. Veranderingen in de ICT gaan daarbij razendsnel. Alleen een professioneel samenspel tussen de logistiek manager en de inkoopmanager zal leiden tot een optimale inzet van snel veranderende ICT bij organisaties en daarmee tot betere bedrijfsprestaties.
TUSSENVRAAG 5.5 Tot welke vorm van een e-procurement behoort naar jouw mening het elektronisch bestelsysteem van Wehkamp? � Leveranciersbeoordeling
/ loe ku1111e11 /c/lemnciers systen/{//isclz 1uordc11 beoordeeld?
Leveranciersbeoordeling is wel een van de primaire taken van de inkoopafdeling, maar het is geen privilege van inkopers. Een gedegen leveranciersbeoordeling is een zaak van verschillende disciplines in de organisatie. De kennis op dat gebied moet gebundeld worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *