Transportmanagement

Transportmanagement is een verzamelbegrip voor alle (externe) transportactiviteiten, als onderdeel van de logistiek. Een goede beheersing van de transportfunctie kan leiden tot een verlaging van de logistieke kantoor huren rotterdam  kosten of een verbetering van de customer service. Routeplanning kan voor de logistiek dienstverlener een belangrijk hulpmiddel zijn om het externe transport te optimaliseren. Door beschikbaarheid van computerprogramma’s kunnen relatief complexe problemen worden aangepakt. Een transportmanagementsysteem kan bestaan uit een koppeling van verschillende systemen die worden gebruikt in de transport. In figuur 7.9 zijn deze verschillende onderdelen te zien. Vaak wordt onder TMS echter alleen het onderdeel ‘TMS/dossieradministratie’ gezien (Beerens, 2008). De andere kantoor huren zwolle onderdelen in figuur 7.9 zijn systemen om het transport in goede banen te leiden en zijn vaak met elkaar en met de TMS gelntegreerd.
De onderdelen uit figuur 7.9 zullen kort worden toegelicht.
Electronic data interchange (ED!) is een systeem om electronisch berichten te versturen. In het geval van TMS gaat het om het versturen van transportopdrachten, maar ED! kan worden gebruikt voor allerlei informatie. Internet neemt tegenwoordig steeds vaker de functie van EDI over. EDI kan worden gezien als een systeem dat de input levert voor TMS. Het gehele systeem wordt bestuurd door de TMS/dossieradministratie. Het is het registratiesysteem voor het vastleggen van de transportopdrachten, het beheer van de transportmiddelen, het maken van kantoor huren amsterdam de facturen en dergelijke activiteiten.
Onder de planning valt zowel de route- als de ritplanning. De routeplanning Routeplanning bepaalt de meest efficiente manier om het transport uit te voeren, zoals de volgorde van bezorgingen en de bundeling van opdrachten. De ritplanning Ritplanning bepaalt de toekenning van de transportopdrachten aan beschikbare voertuigen en chauffeurs. Het datacommunicatienetwerk maakt deel uit van een TMS. Hierin worden Datacommuni· gegevens uitgewisseld tussen de dossieradministratie op kantoor en de catienetwerk boordcomputers van de vrachtwagens. Hierbij kan gedacht worden aan ritopdrachten aan de chauffeur en anderzijds aan de voortgang van het afleveringsproces van goederen. Fleet management bestaat kantoor huren arnhem uit hardware in het voertuig waarmee informatie Fleet over kilometerstanden, brandstofverbruik en rijtijden wordt geregistreerd. management Deze gegevens worden gekoppeld aan het TMS (Beerens, 2008).
In deze paragraaf gaan we nader in op de stadia in de transport. We kijken naar de besparing van kosten en het gebruik van ICT. Ook beschrijven we wat tracking en tracing inhoudt.
7

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *