VERBREDING VAN DE LOGISTIEK

Synchroon produceren heeft als gevolg dat de ordergroottes kleiner zullen worden. Deze kleinere ordergroottes zullen organisaties dwingen oplossingen te vinden om flexibeler te kunnen produceren. Kleinere orders passen in bet beeld van grotere flexibiliteit die nodig is om een verdere personificatie van kantoorruimte huren rotterdam goederen en diensten mogelijk te maken.
lntegrated logistics Energie wordt steeds schaarser, en daarmee duurder. Wanneer een olievat in 2016 bijvoorbeeld tweehonderd dollar kost, zal de supply chain zieh daarop moeten hebben aangepast. Er zal naar alternatieven moeten worden gezocht om het aantal transportkilometers te verminderen. De verwachting is dat er een beweging zal plaatsvinden van bedrijfslogistiek naar een geografische logistiek die georganiseerd is per regio. Deze beweging zien we nu al in sommige branches waarbij distributiecentra gezamenlijk worden geexploiteerd. Vaak vindt kantoorruimte huren zwolle deze samenwerking plaats aan de leverancierszijde waarbij meerdere leveranciers vanuit een DC een retailer bedienen. In Nederland kennen we al een aantal van deze voorbeelden. Deze samenwerking zal uiteindelijk zover gaan dat er een groot gezamenlijk DC ontstaat waaruit winkels van verschillende retailers worden beleverd. Deze ontwikkeling zal verder gaan dan de huidige samenwerkingsinitiatieven. Er kan worden gedacht aan het gezamenlijk assembleren van (private-label)producten of merchandiseartikelen.
Dialoog tussen industrie en consument De interactie tussen industrie en consument zal verder toenemen. De consument verwacht beter ge!nformeerd te worden over het aan te kopen product en zal ook beter ge!nformeerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door de winke! te verbinden met een soort huisinformatiesysteem kantoorruimte huren amsterdam van de consument. Verder kan de dialoog met de consument worden aangegaan op bet gebied van productontwikkeling. Klanten worden nauw betrokken bij het R&D-proces. Dit proces zien we nu al bij de ontwikkeling van legorobots (lego mindstorms). De software die deze robots aanstuurt, wordt ontwikkeld in samenwerking met een kerngroep van consumenten.
Het rapport geeft een samenvatting van hoe een aantal leidende spelers in de voedingsmiddelenketen kijkt naar de verdere ontwikkeling van de keten, rekening houdend met bet schaarser worden van energie, globalisatie en nieuwe technologieen. Het geeft ook een suggestie hoe de schakels in de waardeketen op deze veranderingen kunnen inspelen. Samenwerking en kantoorruimte huren arnhem informatiedeling binnen en tussen bedrijven is de basis voor verdere ontwikkeling. Nieuwe en bestaande technologieen kunnen hierbij ondersteuning bieden. Het volledige rapport is te downloaden via www.foodguru.nl onder Management/ Strategie en Trends.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *