Volledige dagtaak

Gerelateerde afbeelding

De tijd die iemand via zijn arbeidsovereenkomst aan een bedrijf of instelling ter beschikking stelt moet uiteraard zoveel mogelijk en zo goed mogelijk worden benut voor het uitvoeren van de hem toegewezen werkzaamheden. Dit geldt zowel voor iemand die een ‘volle baan’ heeft als voor iemand die op basis van deeltijdarbeid werkt of in een ‘duobaan’ werkzaam is. Zo goed kantoorruimte huren rotterdam mogelijk en zoveel mogelijk betekent hier dat van iemand op grond van zijn capaciteiten de nodige inzet mag worden verwacht. Hierbij moet uiteraard rekening worden gehouden met noodzakelijke onderbrekingen voor persoonlijke verzorging en het op verhaal kunnen komen. Er mag dan onder verantwoorde werkomstandigheden steeds een normale inspanning of redelijke minimumprestatie van een medewerker worden verwacht. Als er onvoldoende wordt gelet op deze eis van volledige dagtaak, zal er in de praktijk sprake zijn van (kwantitatieve) onderbezetting kantoorruimte huren zwolle (leegloop) of van (kwantitatieve) overbezetting (overwerk) van de aanwezige capaciteit aan mensen en middelen.
Volwaardige dagtaak De criteria gelijksoortig en gelijkwaardig samengestelde taken geven de noodzaak aan om een zodanige combinatie van taakelementen na te streven dat de aard van de werkzaamheden en het niveau van de te verrichten werkzaamheden redelijk aansluiten bij de capaciteiten van een medewerker.
gelijksoortigheid van taken Gelijksoortigheid van taken wil zeggen dat de werkzaamheden van dezelfde soort of ongeveer van dezelfde aard zijn. Het letten op een zekere mate van gelijksoortigheid betekent dan dat werkzaamheden worden samengevoegd die op dezelfde of een verwante soort kantoorruimte huren amsterdam menselijke bekwaamheden en ervaring beslag leggen. Het zich bezighouden met dezelfde soort werkzaamheden heeft alle kostenvoordelen van horizontale differentiatie (zoals genoemd is in subparagraaf 6. 2.5), maar kent onder meer ook het nadeel van eentonigheid (monotonie). Dit nadeel wordt in de praktijk wel opgeheven door in de achtereenvolgende werkzaamheden toch een zekere mate van variƫteit of afwisseling in de te vervullen taken aan te brengen. Dit kan onder meer plaatsvinden door horizontale taakverruiming horizontale taakverruiming (verlenging van de taakcyclus via uitbreiding van de werkzaamheden op een kwalitatief zelfde niveau), bijvoorbeeld niet alleen zagen maar ook schaven en boren.
gelijkwaardigheid van taken kantoorruimte huren arnhem Gelijkwaardigheid van taken wil zeggen dat de werkzaamheden van hetzelfde (kwalitatieve) niveau zijn. Voorkomen wordt dan dat van mensen veel verschillende en uiteenlopende bekwaamheden worden gevraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *