VRAAGGESTUURDE LOGISTIEK

Interne beweegredenen Door KLM op te splitsen in verschillende onderdelen (businessunits) met elk een eigen budget is in de loop der jaren een cultuur ontstaan waarbij de focus meer gericht was op de eigen afdeling dan op de klant of KLM. Ook zijn er de afgelopen jaren veel flexplek huren rotterdam bezuinigingsrondes geweest waardoor er niet
veel ‘vet’ meer in de organisatie zit. Toch blijft het nodig om de kosten verder omlaag te krijgen. Een mogelijkheid hiertoe is meer efficiency. De nonperformancekosten van KLM zijn hoog. Dit zijn kosten die KLM moet maken voor passagiers wegens bijvoorbeeld het niet halen van een flexplek huren zwolle aansluiting, het omboeken of onderbrengen in hotels van passagiers bij uitval van vluchten, of het vergoeden van of nasturen van bagage. Hiermee zijn per jaar enkele miljoenen euro’s gemoeid.
Ad 2 Externe beweegredenen We zien dat de klant steeds meer eisen gaat stellen aan zijn vervoer. Buiten comfortabel vliegen wil hij op tijdstippen vliegen die hem het beste uitkomen en wil hij zo min mogelijk tijd kwijt zijn met reizen. Dit houdt in dat alles zo punctueel mogelijk moet en dat de processen waarmee de klant in aanraking komt, zoals inchecken, zo efficient mogelijk moeten zijn. De tijd dat een passagier in het netwerk verblijft, de zogenoemde throughputtime, moet zo kort mogelijk te zijn. Dat is goed voor zowel de passagier als KLM. Vliegt flexplek huren amsterdam een passagier van A naar B via C, het zogenoemde transfervervoer (bij KLM zijn dat zo’n 70% van alle passagiers), dan worden de processen allemaal nog ingewikkelder, omdat ze op elkaar moeten aansluiten. Binnen KLM worden drie kernactiviteiten onderscheiden: passage, vracht en onderhoud. We beperken ons hier tot de activiteit passage. Deze flexplek huren arnhem bestaat uit twee onderdelen in figuur 1.14.
In figuur 1.14 is een onderscheid te zien tussen het opzetten en verkopen van de diensten (markt en winke!), en de ‘hardware’ waarmee KLM haar diensten uitvoert (de fabriek). Bij markt gaat het over het behalen van een bepaald marktaandeel voor KLM. Dat kan bereikt worden door directe verkoop van tickets, maar ook door verkoop via reisbureaus (winke!).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.