Wat vraagt de markt eigenlijk?

Wat vraagt de markt eigenlijk? De klant is mondiger geworden en zoekt een Form, fit and product voor een eigen toepassing. Men vraagt in feite een ‘form, fit and function function; die past binnen de probleemstelling die de klant heeft (fitness for Fitness for use use = kwaliteit). Dit levert een prestatie kantoor huren per uur rotterdamĀ waarvoor men een bepaalde prijs overheeft (value for money). De werkelijke productiekosten van het te leveren product moeten daarbeneden blijven. De ontwerper heeft tot taak de gevraagde functie voor die kosten te ontwerpen. Dit wordt ook wel Mass mass customization of massamaatwerk genoemd. Voorbeelden hiervan customization zijn de computers van Dell die op maat gemaakt worden met massa-Massavervaardigingstechnieken en binnen enkele <lagen aan de klant kunnen maatwerk worden uitgeleverd.
Form, fit and function werd tot nu toe vertaald in specifieke eindproducten. In de toekomst zullen de functies die de klant kantoor huren per uur zwolle wenst, vertaald moeten worden in een familie, productgroep of productlijn. Vaak kan dit onderscheid worden gerealiseerd door een eindproduct te zien als een systeem, opgebouwd uit een aantal subsystemen die elk een eigen functie hebben. Een kast om een apparaat is belangrijk voor de vormgeving, maar de voedingsunit die erin zit, kan universeel zijn voor meer apparaten. Door deze modulaire productopbouw bestaat een apparaat uit een aantal universele systeemcomponenten. Deze componenten worden in een zo laat mogelijk stadium samengebouwd tot het kantoor huren per uur amsterdam gevraagde product. Het meest extreem doorgevoerde voorbeeld van modulariteit is het speelgoed lego. Uit een beperkt aantal bouwstenen kan een oneindig aantal varianten worden afgeleid. Voor elke klant wat wils. Dit vraagt echter binnen de onderneming om een fundamentele herbezinning op de bouwstenen. Het kost wat meer tijd voor een goede opzet, maar levert op termijn een goede winst op. Een ander bedrijf dat hiermee zijn sparen heeft verdiend is HP. De printerlijn is een schoolvoorbeeld van modulariteit.
De fabricage van een modulair kantoor huren per uur arnhem ontworpen apparaat kan wezenlijk anders worden opgezet dan die van een specifiek apparaat. Een uit standaardcomponenten samengesteld apparaat kan per stuk worden gebouwd in een speciaal daarvoor opgezette fabricagelijn. De voordelen van een dergelijke fabricagelijn zijn groot. Zo zal men in de toekomst bijvoorbeeld niet meer geconfronteerd hoeven te worden met een stereotoren met drie stekkers. Een voedingselement voor meer apparaten is voldoende. Vele bedrijven passen dit systeem inmiddels met succes toe. Philips heeft dit ontwerpprincipe bij de divisie Consumer Electronics inmiddels ver doorgevoerd. Het basismotto bij deze nieuwe methode van design is: meer doen met minder, maar dan beter en meer doordacht. Zie ook voorbeeld 2.1.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *