Categorie archief: flexplek huren arnhem

Verbonden aan optimalisatie is lineair programmeren

Een andere term verbonden aan optimalisatie is lineair programmeren. Dit is een methode om gegeven bepaalde randvoorwaarden (de constraints) en het doel dat wordt gesteld, rekenkundig een optimum te vinden of een ruimte af te bakenen waarbinnen een optimum kan worden flexplek huren rotterdam gevonden. Dat optimum hoeft niet altijd een maximale waarde te zijn, het kan ook een minimale waarde, of een minimale bandbreedte zijn. Voor deze methode zijn verschillende tools beschikbaar. We noemen What’s Best, @Risk Optimizer. Bij Microsoft Excel wordt een eenvoudige tool geleverd: de Solver. Wij onderscheiden vier typen van optimalisatie: 1. Optimalisatie van gebouwontwerp In dit domein hebben flexplek huren zwolle we te maken met keuzes voor volume, voor aantal bouwlagen en andere oplossingen. Vormfactoren zijn zowel een middel om een ontwerp te toetsen als te sturen. Er bestaat een groot aantal vormfactoren. Vanuit financieel perspectief gezien is de verhouding VVO-GBO/BVO een belangrijke en gevoelige parameter. Hoe hoger deze factor, des te hoger het aantal verhuurbare of verkoopbare vierkante meters ten opzichte van het aantal te bouwen vierkante meters. Een andere belangrijke vormfactor is de verhouding tussen geveloppervlakte en BVO. Een derde vormfactor is de verhouding tussen het functioneel nuttig oppervlak en BVO. Deze vormfactor geeft een indicatie van de efficiëntie van een gebouwontwerp. Voor alle vormfactoren geldt dat we ze flexplek huren amsterdam niet ongestraft allemaal zo hoog of zo laag mogelijk kunnen stellen. Vormfactoren zijn geen simpele lineaire getallen. Bepaalde kwaliteit hoort bij een bepaalde vormfactor: er zijn beperkingen en ook hier geldt de wet van de marginale opbrengsten De vorm van het vastgoed heeft invloed op de bouwkosten. Zo is bij een gegeven oppervlak van een vierhoek de omtrek het kleinst als de lengte en de breedte aan elkaar gelijk zijn. Als we in plaats van ‘omtrek’ ‘gevel’ lezen dan is de relatie naar de bouwkosten snel te leggen. Omdat de gevel ongeveer 25% van de totale bouwkosten uitmaakt is het belang van de vormgeving niet te verwaarlozen. Twee vormen met hetzelfde oppervlak van flexplek huren arnhem bijvoorbeeld lOxlO m’ en 5×20 m’ geven een verschil in omtrek van 10 m’. Dat scheelt 25% in de gevel. Dat is ongeveer 6,25% van de totale bouwkosten. Ook op een andere manier kan de vorm belangrijk zijn. Dat heeft te maken met de relatie tussen vorm en verhuurbaarheid. Als de vorm zodanig wordt gekozen dat er goed te onderscheiden bouwdelen zijn die zich lenen voor partiële verhuur dan nemen de verhuurmogelijkheden toe. Het leegstandsrisico daalt daarmee. Als voor die vormgeving extra uitgaven moeten worden gedaan (bijvoorbeeld een langwerpig in plaats van een vierkant gebouw) dan mogen die uitgaven economisch gezien niet meer bedragen dan er met het terugdringen van het leegstandsrisico verdiend kan worden. Bij de keuze van de vorm kan men ook al rekening houden met een eventueel tweede gebruik van het vastgoed. Sommige typen vastgoed hebben een bijna voorspelbare eindige economische levensduur. Een voorbeeld hiervan zijn de kantoren. Als ze leeg komen te staan dan komen zij vaak niet meer voor een tweede gebruik als bijvoorbeeld woning in aanmerking omdat ze op de verkeerde plaats liggen en/of de verkeerde vorm hebben. Door de vorm HOOFDSTUK 4 – PROJECTONTWIKKELING 111 (en de constructie) al bij het ontwerp op een mo