Categorie archief: kantoor huren per uur zwolle

Voorgaande resultaten

Voor de eenvoud nemen we aan dat alle woningen tegelijk worden uitgepond na 10 jaar exploiteren; 2. Alle kasstromen op kantoor huren per uur rotterdam eind jaar basis; 3. Prijspeil heden Vragen A Bereken de grondwaarde per appartement en per m2 BVO bij start project exclusief BTW. B Tegen welke grondquote wordt gekocht? Leg uit dat dit eigenlijk een zinloze vraag is. C Als we er van uitgaan dat de afdeling ‘ontwikkeling’ van de belegger de woning intern verkoopt aan de afdeling ‘beleggingen’ bij oplevering, tegen welk BAR verkoopt zij dan? D Bereken de grondquote bij start bouw en bij start project. E Wat is de procentuele waardedaling als gevolg van het feit dat de woning eerst als huurwoning moet worden kantoor huren per uur zwolle geëxploiteerd? F Stel dat de parkeervoorziening budgetneutraal op maaiveld wordt opgelost. Bereken dan de grondwaarde per huurappartement en per m2 BVO bij start project exclusief BTW. G Wat wordt in dat geval het BAR? (zie ook vraag B) H Bereken, rekening houdend met het gestelde bij vraag F, de grondquote bij start bouw en bij start project. 1 Men wordt het nog niet eens over de grondquotes zoals die nu op tafel liggen. De IRR wordt aangepast naar 7% en de waardestijging wordt aangepast naar 2,5% per jaar. Bereken opnieuw de grondquotes conform vraag A&B en voor vraag F&H. J Men besluit de bouwkosten te verhogen naar € 800 per m2 BVO. Wat betekent dit voor de resultaten uit vraag I? K Stel dat de BTW wijzigt naar een ander kantoor huren per uur amsterdam percentage. Wat kunt u in dat geval zeggen over de ontwikkeling van de grondquotes? L Gezien de voorgaande resultaten. Wat kunt u dan kantoor huren per uur arnhem concluderen met betrekking tot het gebruik van grondquotes en bruto aanvangsrendementen? 302 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN Vraagstuk 4 03