Tagarchief: banken

Kantoorruimte leegstand door te weinig kapitaal in verkoop en verhuur-vastgoedmarkt.

Dat we leven in een tijd van grote veranderingen, is een open deur. Als we terugkijken naar de laatste twee jaren, sinds de eerste druk van dit boek verscheen, zien we de activiteit op de bouw en ontwikkelingsmarkt fors dalen en vastgoedbeleggers voorzichtig zijn met nieuwe investeringen. Banken zijn terughoudender met het financieren van de vastgoedmarkt. Realiteitszin kwam in de plaats van optimisme en verdrong de opportunistische drang naar het maken van hoge winsten en korte termijn rendementen. Nieuwe strategieën zijn nodig. Binnen Cornerstone, als bedenker en initiator van private vastgoedbeleggingsfondsen voor institutionele beleggers, is stedelijk asset management een belangrijke basis voor de ontwikkeling van fondsstrategieën. Bij een vergrijzende, en op den duur krimpende bevolking, en in het licht van financieel-economische en politieke veranderingen, komen daarbij vastgoedsectoren in beeld die tot voor kort niet binnen het beleggingsspectrum en het kantoorruimte huur-aanbod vielen, maar die over tien jaar wel eens een basissector kunnen zijn. De voorbereiding van investeringsbeslissingen vergt meer dan ooit een gedegen en transparant instrumentarium. de business case ligt aan de basis van dergelijke beslissingen. de business case adresseert naast vragen over de context, het concept, het programma, het ontwerp.

Kantoorruimte huren
Kantoorruimte huren

 

De organisatie, marketing en branding ook financiële vragen. Wat zijn de kasstromen van een project Is een project niet alleen haalbaar maar ook financierbaar. Hoe is de financiering gestructureerd over de partijen en welke risico’s nemen partijen Hoe is een samenwerking financieel vormgegeven. Wat kan men doen om het project ook financieel te beheersen en te optimaliseren en is er evenwicht tussen geldstromen en zeggenschap Ik juich het initiatief van Faëton tot het schrijven van dit boek van harte toe. Het realiseren van projecten in bedrijfsruimte verhuur binnen de huidige complexe omgeving vraagt om gefundeerde kennis van vastgoed rekenen. Het adequaat vertalen van kansen en onzekerheden, scenario’s en strategieën in financiële termen en financiële oplossingen is een onmisbare component binnen de business case. Dit, binnen het Nederlandse taalgebied, unieke boek geeft de lezer de theoretische basis en, via de vraagstukken, een praktisch houvast voor het uitwerken van zijn eigen vraagstukken. Het geeft de lezer munitie om te reflecteren op zijn eigen instrumentarium en dit verder te ontwikkelen.